voorwaarden deelname iedereengolft.nl


Artikel 1 - Algemeen


De deelname aan iedereengolft.nl ga ik aan voor minimaal een volledig kalenderjaar en de resterende periode van het kalenderjaar waarin ik mij als lid aanmeld. De deelname wordt na deze periode stilzwijgend verlengd en is derhalve voor onbepaalde tijd.
iedereengolft.nl is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de maandelijkse contributie en de jaarlijkse bijdrage jaarlijks met maximaal 6% te verhogen. Tevens is iedereengolft.nl  gerechtigd om de geboden faciliteiten zonder opgaaf van redenen te wijzigen. 
Hierbij geef ik toestemming om (digitale) nieuwsbrieven te verzenden aan het op dit formulier vermelde e-mail adres en/of postadres.

Artikel 2 - Betaling


De maandelijkse contributie à € 9,95 dient vooraf te worden betaald tussen de 25ste en de 28ste kalenderdag van iedere maand. De eerste maandtermijn vervalt nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend. U kunt zich online aanmelden via www.iedereengolft.nl. 
De jaarlijkse bijdrage à € 79,00 dient voor het gehele jaar betaald te worden, ook al neemt u  slechts een gedeelte van het kalenderjaar deel. Er vindt geen restitutie plaats. De € 12,50 entree fee ten behoeve van administratie- en verzendkosten dient éénmalig, bij inschrijving betaald te worden.

Artikel 3 - Machtiging automatische incasso


De deelnemer  van iedereengolft.nl geeft met deze machtiging iedereengolft.nl toestemming om de verschuldigde maandtermijnen van zijn / haar bank rekeningnummer af te schrijven en verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door bankinstellingen  dienaangaande zijn of worden gesteld, alsook kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso-opdrachten. Ook zorgt de deelnemer voor voldoende saldo op het moment waarop de vermelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Indien incasso onmogelijk blijkt is iedereengolft.nl gerechtigd haar (gerechtelijke en buiten gerechtelijke) kosten door te belasten.

Artikel 4 - Opzeggen 


Het opzeggen van de deelneming aan iedereengolft.nl dient per schrijven aan het einde van het kalenderjaar te worden gedaan, met inachtneming van 3 maanden opzegtermijn nadat de minimale deelnameperiode is verstreken. Houd rekening met de opzegging aan het einde van het kalenderjaar. Wanneer u na 1 oktober van dat jaar opzegt, bent u het gehele opvolgende kalenderjaar nog geregistreerd. Voor het aflopen van de deelname dient de Golfpas bij iedereengolft.nl binnen te zijn. Bij het niet tijdig ontvangen van deze passen kan de beëindiging worden ingetrokken. 
Het opzeggen van het Extra Greenfee Voucher Pakket kan aan het einde van iedere maand schriftelijk (e-mail, brief). De minimale lidmaatschapsduur is 3 maanden.   

Artikel 5 - Adreswijziging


De deelnemer aan iedereengolft.nl verplicht zich iedere adreswijziging en wijziging van (post-) bankgegevens binnen 7 dagen te melden aan iedereengolft.nl, Austerlitzseweg 1, 3941 WJ te Doorn of aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 6 - Opeisbaarheid


Het door de deelnemer aan iedereengolft.nl verschuldigde bedrag is direct en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit volledig ineens opeisbaar indien:
 1) de deelnemer van iedereengolft.nl tenminste twee maandtermijnen achterstallig is in de betaling van de vervallen maandtermijnen en / of na aanmaning nalatig blijft in de nakoming van zijn/ haar verplichtingen;
2) de deelnemer van iedereengolft.nl Nederland heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden verondersteld dat hij / zij op korte termijn Nederland zal verlaten.

 

Versie 2017-02-14. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn in €, inclusief BTW.  Typefouten alsmede prijs- en pakketwijzigingen voorbehouden.

>> INSCHRIJVEN

nvg